Wij kunnen iedereen leren reanimeren volgens de richtlijnen van de NRR.

Wat is reanimeren?

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van 3,5 uur leert u hoe u iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kunt u het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geeft u het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Bedrijfshulpverleners en mensen die een cursus Eerste Hulp volgen, leren reanimeren meestal als integraal onderdeel van de opleiding.

Naast het reanimeren wordt er ook aandacht besteedt aan de volgende onderdelen:

  • Het behandelen van en bewusteloos slachtoffer
  • Het behandelen van een verstikking
  • Burgerhulpverlening

Kosten

We bieden deze opleiding op twee manieren aan:

  • Als basisopleiding van 3,5 uur. Dit kan op elk moment in de week gepland worden.
    Deze opleiding kost € 40,- per persoon en € 200,- voor 6 deelnemers.
  • Als herhalingsopleiding van 2 uur. Dit kan op elk moment in de week gepland worden.
    Deze opleiding kost € 30,- per persoon en € 150,- voor 6 deelnemers.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering