Binnen Sport Opleiding Nederland ondersteunen we een Rayon voor nascholing en competentiebeoordeling ten behoeve van hercertificering van instructeurs Eerste Hulp. Dit rayon geeft bijscholingsbijeenkomsten in Zoetermeer. Alle instructeurs die gecertificeerd zijn door het Oranje Kruis kunnen aansluiten bij deze bijeenkomsten. Het deelnemen aan nascholingsactiviteiten is verplicht vanuit het Oranje Kruis. Tijdens onze bijeenkomsten kunnen verschillende competenties behaald worden.

Onze vaste rayon leden zullen de diverse lessen verzorgen. Hierbij is er veel inspraak mogelijk in de inhoud van deze lessen. Echter wordt elk programma wel getoetst door het Oranje Kruis. Binnen het rayon zijn onderstaande personen verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging.

Rayonleiding
Edwin van Pelt

Medisch docent
Rob van der Linden

Didacticus
Henk Rosink